Šola

  • O šoli
 

O šoli

Vizitka

Srednja zdravstvena in kozmetična šola Celje
Ipavčeva 10
3000 Celje, Slovenija
E-pošta: info(a)szsce.si
url: www.szsce.si
tel: 03/ 428 69 00
fax: 03/ 428 69 01

Interne telefonske številke

tajništvo šole: 03/ 428 69 00
zbornica: 03 / 428 69 07
pomočnici ravnateljice: 03/ 428 69 15 ali 03/ 428 69 27
izobraževanje odraslih: 03/ 428 69 10
tečaji: 03/ 428 69 26
računovodstvo: 03 / 428 69 03
svetovalna služba: 03/428 69 06
knjižnica: 03/428 69 09 in 03/428 69 31

Logotip naše šole: 

Logo Srednja zdravstvena in kozmetična šola Celje

Poslanstvo

Naše poslanstvo je s posredovanjem kakovostnega teoretičnega in praktičnega znanja ter s spodbujanjem strpnega, humanega in odgovornega odnosa do sočloveka uresničevati poklicne in osebne cilje udeležencev vseh izobraževalnih programov.

Vizija

Zaposleni na Srednji zdravstveni šoli Celje bomo tudi v bodoče kot izvajalec izobraževanja s področja zdravstva, socialnega skrbstva in kozmetike nastopali kot zanesljiv in odgovoren partner tako udeležencem izobraževanja kot delodajalcem.

Z ustvarjalnim in kakovostnim delom bomo omogočili nadaljnji razvoj zavoda in skrbeli za profesionalni razvoj vseh zaposlenih.

Vrednote

Skupaj z dijaki in starši si prizadevamo za doseganje in uresničevanje vrednot:

Strokovnost – skrbimo za stalen profesionalni razvoj, spremljamo in vpeljujemo nove pristope poučevanja ter novo tehnologijo.
Odgovornost –
zavedamo se soodgovornosti za doseganje izobraževalnih ciljev udeležencev izobraževanja, zato premišljeno načrtujemo in kakovostno izvajamo  celoten izobraževalni proces.
Spoštovanje
– razvijamo spoštljiv odnos do soljudi.
Sodelovanje
– spodbujamo sodelovanje ter odprto komunikacijo med zaposlenimi, dijaki, starši in zunanjimi uporabniki.
Ustvarjalnost
– spodbujamo kreativno mišljenje in iščemo različne poti za reševanje problemov.
Varovanje zdravja in okolja
– zavedamo se pomena zdravja in čistega okolja kot temeljnih dobrin ter skrbimo za zdrav način življenja.
Sočutje
– spodbujamo vljuden, prijazen in razumevajoč odnos do ljudi ter razvijamo socialni čut (občutljivost za tiste, ki potrebujejo pomoč)

Osnovne informacije

Pouk poteka v dopoldanski in še vedno tudi v popoldanski izmeni. V novi šoli imamo vse ustrezne strokovne kabinete in specializirane učilnice, kjer potekajo vaje oziroma praktični pouk zdravstvene nege, pomoči in oskrbe in kozmetologije. V programu tehnik zdravstvene nege se izvaja praktični pouk na oddelkih bolnišnice, interesne dejavnosti, ki so povezane s poklicem, ter  delovna praksa  v bolnišnici, v domovih upokojencev in zdravstvenih domovih. Praktični pouk v programu bolničar-negovalec izvajamo v Domu ob Savinji Celje.  Športno vzgojo izvajamo  v svoji telovadnici.

Ker je tudi nova šola že premajhna za takšno število dijakov in ker želimo zagotoviti čim večjemu številu dijakov obiskovanje pouka v dopoldanski izmeni, najemamo tudi učilnice na Srednji ekonomski šoli Celje.

Teoretični pouk se prične ob 7.00 uri, zaključi pa ob 19. uri.

Praktični pouk v bolnišnici se prične ob 6.15, v domu upokojencev pa ob 7h.

Dijakom nudimo topel obrok v šolski jedilnici, obroki se pripravljajo v naši kuhinji.

Možnost toplega obroka imajo dijaki tudi v jedilnici bolnišnice, v Domu ob Savinji, Domu starejših Šentjur in v Domu svetega Jožefa.

Predstavitveni video

application/pdf 2020 Informacije 10-09-2020 09.10.2020 [.PDF, 404 kB]

Lokacija šole

Poiščite nas na zemljevidu
 
 

Srednja zdravstvena in kozmetična šola Celje, Ipavčeva 10, 3000 Celje, Slovenija | Telefon: 03/ 428 69 00 | Fax: 03/ 428 69 01 | E-pošta: info(a)szsce.si 
Izobraževanje odraslih: 03/ 428 69 10 | Tečaji: 03/ 428 69 26 | 

Pogoji uporabe. Pravice pridržane, © 4S, svetovanje in razvoj, d.o.o.